ME/CFS Fakta

Nedan finns ett antal länkar där du kan hitta all fakta du behöver kring ME (Myalgisk Encefalomyelit). Själv använder jag inte benämningen Kroniskt Trötthets Syndrom eftersom det är väldigt missvisande.

Myalgisk Encefalomyelit (Gottfries Kliniken)

Vad är ME/CFS? (Riksföreningen för ME patienter)

Diagnoskriterier (Riksföreningen för ME patienter)

Behandlingar mot ME/CFS (Riksföreningen för ME patienter)

Viktigt att tänka på (Riksföreningen för ME patienter):

Sjukdomen, som ofta kallas ME, men har den officiella benämningen ME/CFS, är klassad som neurologisk (WHO ICD-10 G93.3) och benämns av forskare på området ofta som neuroimmunologisk. Den drabbar ca 0,4 % av befolkningen, vilket betyder att det kan finnas upp till 40.000 ME/CFS-sjuka i Sverige. Troligen har bara ett fåtal av dessa fått korrekt diagnos. För vuxna är sjukdomen i dagsläget nästan alltid kronisk, men förhoppningsvis kan biomedicinsk forskning leda till framtida effektiva behandlingar.

Det har tyvärr funnits många myter runt sjukdomen, inte minst beroende på den tidigare benämningen ”kroniskt trötthetssyndrom”, som är mycket missvisande. Några av dem är att det skulle vara en ”modediagnos” som bara drabbar medelålders kvinnor, eller ett psykosocialt syndrom. Det har ockås funnits sammanblandningar mellan ME/CFS och symtomet allmän långvarig trötthet.

I själva verket är ME/CFS en neurologisk sjukdom (G 93.3) som drabbar män, kvinnor och barn i alla folkgrupper och samhällsklasser i hela världen. ME/CFS skiljer sig markant från generell trötthet, stressproblematik och depression, och ska inte heller sammanväxlas med primära sömnproblem. En ME/CFS-kunnig läkare kan enkelt skilja ut ME/CFS-sjuka från övriga patientgrupper med hjälp av Kanada-kriterierna, utredning/provtagning och patientens sjukdomshistoria. Typiskt för ME/CFS är att de flesta insjuknar i samband med en infektion, att man har en stark sjukdomskänsla i kroppen och att man förvärras av aktivitet.

Tyvärr finns det både psykologer och läkare som tror att ME/CFS är en psykisk sjukdom som kan botas genom en gradvis utökad aktivitetsnivå. ”Behandlingsmetoden” har gjort ME/CFS-sjuka sämre i onödan.

Det finns även andra behandlingsmetoder som bygger på den obelagda uppfattningen att patienten genom ändrade tankemönster och beteenden skulle kunna bli frisk från ME/CFS. Privata organisationer erbjuder dyra kurser och säger sig kunna bota ME/CFS genom att förändra den drabbades tankesätt.

Vårdgivare och stödföreningar utöver Gottfriesmottagningen, Mölndal

”Det finns inga misslyckande i livet, bara en massa möjligheter till lärdomar”