Dålig sömn ger dålig hälsa

Bild: freedigitalphotos.net

Bild: freedigitalphotos.net

I vårt samhälle ökar förekomsten av fetma och diabetes typ-2. Vi kan också se en ökning av olika typer av sömnstörningar. Forskare har nu hittat vad de tror är ett samband mellan dessa metaboliska problem och dålig sömn.

Till stor del beror metaboliska problem i grunden på dåliga kostvanor och för lite fysisk aktivitet, men det kan också finnas genetiska orsaker. För att göra en lång historia kort, otillräcklig sömn skapar ökad aptit, ökad känslighet för mat och i slutändan ett för stort energiintag. Detta leder bland annat till fetma och diabetes typ-2.

Vår sömn är så viktig och påverkar väldigt mycket av vår hälsa. Ändå tror jag att många inte tar hjälp för att förbättra sin sömn. Vi ser mer och mer forskning som visar hur skadligt det är.

Om du har problem eller känner någon som inte sover ordentligt, sök hjälp. Annars kan detta leda till betydligt större hälsoproblem.

”Move your ass and your mind will follow”