Hitta motivationen till träning

Bild: freedigitalphotos.net

Bild: freedigitalphotos.net

Brukar du ha svårt att hitta motivationen till att träna? Tillhör du dem som börjar, kommer igång och sedan relativt snabbt lägger av?

Oavsett kan forskare ha funnit ett smidigt sätt att hjälpa oss just med motivationen.

Jag läste om en studie där ett antal studenter hade fått tänka på ett positivt alternativt ett negativt träningsminne. Efter en period intervjuades studenterna och gruppen med positiva träningsminnen hade tränat mer än de med negativa.

Detta kommer kanske inte som någon större överraskning. Men, de hade en kontrollgrupp som inte jobbade med några minnen alls. Dessa individer tränade mindre än gruppen med negativa minnen. Det är däremot ganska intressant, tycker jag.

Nästan alla som deltog i studien ökade sin motionsmängd på grund av dessa minnen och detta ser forskarna positivt på.

Dels är det ett enkelt sätt att öka motivationen och dels vet vi att motivation har en positiv effekt på vår mentalitet, vårt sinne. Genom att träna så blir vi mindre deprimerade och känner inte av lika mycket ångest och stress.

Om vi kan öka motivationen så att vi motionerar mer mår vi dessutom bättre både fysiskt och psykiskt, det blir en kedjereaktion. Forskarna menar att om vi kan hitta enkla faktorer till att få människor att börja röra på sig finns det stora vinster att göra. Detta var första gången som en studie visade dessa effekter.

Nästa gång du snörar på dig träningskorna och det tar emot, ta fram ett positivt träningsminne och tänk på det. Det leder till flera positiva effekter.

”Move your ass and your mind will follow”

 

Annonser