Köttguiden

Mina trogna läsare vet att jag propagerar mycket för att vi konsumenter skall göra medvetna val när vi gör våra inköp. Att vi tar ansvar för våra matvanor, att vi skaffar oss så pass mycket kunskap att vi kan välja bra produkter inte bara för vår egen hälsas skull utan även för vår miljö.

Bild: slu.se

Vår köttkonsumtion har ökat drastiskt de senaste decennierna, speciellt efter att Sverige gick med i EU. Det finns mängder med rapporter som visar att vi inte kan fortsätta konsumera kött på samma sätt som vi gör idag, det kommer att få ödesdigra konsekvenser både för vår hälsa och vår milö.

För att hjälpa oss konsumenter på vägen så har SLU, Statens Lantbruksuniversitet, tagit fram en Köttguide. Syftet med denna guide är att ge oss konsumenter ett hjälpmedel att göra miljösmarta val när vi letar i köttdisken. Det är också ett sätt att visa att det är inte svart eller vitt utan det finns olika miljömål som ibland kan stå emot varandra. Gör vi miljösmarta val kommer det dessutom att ha en positiv effekt på vår hälsa.

Personligen tycker jag att Köttguiden är ett jättebra sätt att lära sig vilken typ av kött jag skall välja. För att kunna jämföra finns det även alternativa proteinkällor med som ägg, baljväxter och ost.

Jag rekommenderar verkligen att du tar dig tid att skriva ut Köttguiden, att du läser igenom den och gärna tar med den när du skall handla nästa gång.

”Move your ass and your mind will follow”

Annonser