Fina fisken

Bild: livsmedelsverket.se

Livsmedelsverket lanserar nu en ny kampanj för att få ut mer information kring viss fisk. Det gäller då de fiskar som innehåller höga halter av PCB och dioxin. Dessa fiskar är det inte bra att äta utav i stora mängder och för en del personer är det inte alls lämpligt.

I Sverige är det dessutom tillåtet att sälja fisk med högre halter än vad som är tillåtet inom EU. För att få igenom ett sådant godkännande har Sverige i gengäld lovat att sprida mer information om riskerna med att äta sådan fisk.

Det är därför som kampanjen All strömming är inte nyttig startas. Den riktar sig främst till unga kvinnor, barnfamiljer, yrkesfiskare och fritidsfiskare och då framförallt boende utmed Norrlandskusten och runt Vänern och Vättern.

Om du vill veta mer kan du läsa på Livsmedelsverkets hemsida alternativt på den nya hemsidan som skapats för kampanjen. Den hittar du på www.nyttigfisk.se.

Det här betyder inte att det plötsligt är farligt att äta fisk, det är bara viss fisk det är viktigt att vara försiktig med.

”Move your ass and your mind will follow”

Annonser