Satsa på svenska livsmedel

Enligt Livsmedelsverket är det sällsynt med förbjudna ämnen, som antibiotika, hormoner och gifter i svenska livsmedel. De gör årligen ett stort antal kontroller och undersöker regelbundet livsmedel från djur, som kött, honung, mjölk och ägg.

Under 2011 togs det över 5100 prover och av dessa var det endast två som innehöll högre halter än vad som är tillåtet. Hur höga halter som är tillåtna framgår inte, det hade varit intressant att veta.

Hur många prover av importerade livsmedel som haft för höga halter skriver de heller inte om , de nämner bara tre partier av räkor som kom från Kina.

Detta är en av anledningarna till varför vi som konsumenter skall välja svenskt. Vi skall gynna vår svenska bönder, biodlare och andra som producerar ren mat. Ja, det är ibland dyrare men det beror oftast på att det är mer kostsamt att producera. Det är dags att börja tänka kvalitet och god hälsa framför billigt för det är en ekvation som oftast inte går ihop.

”Move your ass and your mind will follow”

Annonser