Sömnen kan påverka vikten

Enligt en svensk studie där 6500 kvinnor deltagit kan bristen på sömn påverka bukfetma.

Kvinnorna har fått svara på en enkät med frågor om deras längd, vikt, sovvanor, midjeomfång samt olika hälsoproblem. Svaren visar att de kvinnor som har kortare sovtid också har betydligt större midjeomfång och mer bukfetma och det var tydligast hos kvinnor under 50 år.

De kvinnor som inte sov mer än fem timmar per natt hade ett genomsnittligt midjeomfång på 89,2 cm till skillnad från de som sov sju till åtta timmar per natt som hade i snitt sex cm mindre omfång runt midjan. Ett mått över 88 cm brukar man säga ger en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Vad är då orsaken till den ökade bukfetman hos kortsovare? Enligt forskarna kan det delvis förklaras av att kortsovare i jämförelse med kvinnor med normal sovtid – men i likhet med extrema långsovare som sov längre än 10 tim per dygn –  var mindre fysiskt aktiva och oftare hade någon kroppslig sjukdom.

Det kan även finnas fler förklaringar som till exempel att kort sovtid rubbar produktionen av kortisol och tillväxthormon vilket ger en ökad fettinlagring i just buken. Om du har mer vakentid ger det också möjlighet till mer tid att äta på.

Även när forskarna hade tagit hänsyn till olika typer av riskfaktorer kvarstod resultatet att korttidssovare har mer bukfetma än normalsovare.

Nu bygger detta på en enkätundersökning vilket alltid ger en viss osäkerhet då svaren bygger på hur individen uppfattar sig själv. Så mer forskning krävs, men resultaten anses ändå tillräckligt säkra för att forskarna skall uppmana till att man inom vården skall försöka identifiera kortsovare. Speciellt unga vuxna och yngre medelålders kvinnor för att minska ytterligare sjukdomsrisker.

Idag har vi en hel generation som växer upp med till exempel dataspel och sociala medier. Man umgås på ett helt annat sätt än vad vi gjorde som tillhör föräldragenerationen. För många unga är det för lite fysisk aktivitet och till och med gymnastiken i skolan skärs det ner på.

Detta kan vara en väckarklocka och något att hålla koll på. Som vanligt handlar det om att röra på sig så mycket som möjligt och tänka på vad du stoppar i dig, oavsett vilket åldersgrupp du tillhör.

”Move your ass and your mind will follow”

Annonser