Bättre att satsa på ekologiskt

Vill du att ditt barn skall få växa upp utan risk för höga värden av bekämpningsmedel i kroppen med allt vad det innebär?

I så fall skall du köpa ekologiskt odlad frukt och grönsaker till ditt barn och faktiskt även till dig själv.

Allt fler av Livsmedelsverkets stickprover av frukt och grönt visar sig innehålla mer bekämpningsmedelsrester än vad som är tillåtet. Därför anser flera forskare att just små barn bör äta ekologiskt odlat.

Några forskare anser till och med att de nivåer som Livsmedelsverket tillåter är för höga. Problemet är den så kallade cocktaileffekten. Att få i sig låga värden av ett eller ett fåtal ämnen kanske inte är någon fara men vad händer när du får i dig flera ämnen även i små mängder. Detta är något som det inte finns så mycket forskning kring och myndigheterna tar heller inte hänsyn till den samlade effekten av många gifter i sina bedömningar.

svt.se kan vi läsa att forskarna har bland annat undersökt barn till växthus- och grönsaksarbetare som i sitt arbete utsatts för höga doser av bekämpningsmedel. Dessa barn uppvisade bland annat nervskador, motoriska störningar och könsförändringar.

Livsmedelsverket delar dessvärre inte forskarnas åsikter utan anser att de tagit hänsyn till allt när de satt sina gränsvärden.

Det finns bra saker med Livsmedelsverket och det finns mindre bra saker. En av de mindre bra sakerna är, enligt min mening, att de verkar godkänna allting som inte tar kål på oss kortsiktigt.

I det här fallet ställer jag mig på forskarnas sida och delar deras åsikt att satsa på ekologiskt, speciellt för barnen men även för dig som vuxen.

Finns det någon som vill ha bekämpningsmedel eller andra gifter i kroppen?

”Move your ass and your mind will follow”

Annonser