Äggande nyheter

Bild: Google bilder

Vid årsskiftet ändrades lagen kring burhöns. EU beslutade för tio år sedan att från och med 1 januari 2012 skall alla värphöns ha burar som inretts med extra utrymme för värprede, sprättyta och sittpinne. Varje höna skall ha minst 750 kubikcentimeter att röra sig på samt bolådor, strö, sittpinnar och klonötare ska motsvara hönsens biologiska och beteendemässiga behov.

Trots att samtliga EU länder har haft tio år på sig att ordna detta har tretton medlemsländer i EU blivit hotade med rättsliga åtgärder för att de ännu inte uppfyller EU:s krav. De länder som inte håller måttet får inte sälja sina ägg.

Detta ger Sverige och svenska ägg ett guldläge, då vi sedan länge uppfyller dessa krav. Just nu är svenska ägg hett eftertraktade på den europeiska marknaden och kommer troligtvis att fortsätta vara så tills resten av Europa lyckas uppfylla EU:s krav.

Detta är ännu ett exempel på att vi i Sverige ligger i framkant när det gäller djurhållning och ännu ett exempel på varför du skall välja svenskt ursprung på dina livsmedel när du handlar. Därmed är det inte sagt att vi inte behöver jobba med att ytterligare förbättra situationen för våra djur.

Läs mer på svt.se.

”Move your ass and your mind will follow”

Annonser