KO fäller ICA

ICA har blivit fälld för sin reklamkampanj med kompispris. Kampanjen som kördes hårt både i TV och i butiker har visat sig inte leva upp till vad ICA lovat.

Det utlovades stora prissänkningar på hundratals varor men i själva verket har det rört sig om små sänkningar på 2-5 procent på ett betydligt färre antal varor. KO har utfärdat ett förbudsföreläggande och om ICA skulle välja att göra om detta igen kommer det att utdelas ett vite på 750 000 kronor.

Det här kan leda till en diskussion om hur marknadsföringslagarna i Sverige skall utformas för att skydda konsumenten mot falsk marknadsföring. Detta ser jag som något positivt, som konsument är jag trött på inte kunna lita på reklam, vad som står på varan och vill ha strängare regler.

Du kan läsa mer bland annat på svd.se.

”Move your ass and your mind will follow”

Annonser