Steg till förändring Del 1

Bild:metrobloggen.se

Det finns två tillfällen under året som vi människor är särskilt benägna att göra stora förändringar i våra liv. Det är vid nyår och efter sommaren, då vill vi starta våra nya liv. Vi fattar besluten, vi kör igång men för många av oss håller det bara under en period sedan är vi tillbaka i gamla vanor igen.

Varför blir det så här? Är det för att vi saknar motivation eller har dålig karaktär? Det sistnämnda kan vi stryka med en gång för det finns nämligen ingenting som heter dålig karaktär. Det handlar om hur vi programmerat våra hjärnor alltså vilka vanor vi har skaffat oss. För en del personer sitter dessa vanor så djupt rotade att det kan vara oerhört jobbigt att bryta och ändra dessa beteenden.

Motivationen däremot kan indirekt vara en orsak. Om du inte har satt upp ett mål eller målet inte är tillräckligt tydligt eller realistiskt kommer du med största sannolikhet att tappa motivationen. En tappad motivation leder ganska snabbt tillbaka till dina gamla vanor. Det spelar ingen roll om du skall sluta röka, börja träna eller gå ner i vikt, du måste vara tydlig i din målsättning så att du vet vart du skall hän.

Hur skall du då göra för att sätta upp ett tydligt mål? Det finns en beprövad modell som ofta används i olika sammanhang och det handlar om att sätta upp SMARTA mål och den modellen ser ut så här.

Definition                    Innehåll

Specifikt                       Konkret redogörelse för vad du vill uppnå

Mätbart                        Hur du kan mäta om du verkligen uppnått målet

Anpassningsbart       Att anpassa målet efter dina förutsättningar

Realistiskt                   Är det rimligt, finns tid, ekonomi, fysiska förutsättningar etc

Tidsbestämt                Tidpunkt då målet skall vara uppnått, även ev delmål

Hur du jobbar med de olika delarna kommer i morgondagens inlägg.

”Move your ass and your mind will follow”

Annonser