Träna på arbetstid, bli mer produktiv

Bild: Google bilder

I dessa tuffa ekonomiska tider vore det väl toppen om arbetsgivaren med enkla medel kunde få ut mer produktivitet ur sina anställda. Detta är faktiskt möjligt visar en studie som Karolinska Institutet gjort tillsammans med Stockholms Universitet.

Ett antal personer inom en tandvårdsorganisation blev indelade i tre grupper. En grupp med ordinarie arbetsvecka, en grupp med minskad arbetstid och en grupp som också fick minskad arbetstid men skulle ägna sig åt fysisk aktivitet under den tiden.

Resultaten blev väldigt positiva och visade att samtliga deltagare ökade eller kunde upprätthålla samma produktivitet som tidigare. Man mätte genom att jämföra antalet behandlade patienter under studieperioden med samma tid föregående år. Dessutom upplevde de som tränade att de ökade sin arbetsförmåga, var mindre sjuka och helt enkelt åstadkom mer på jobbet.

Detta visar att vågar man satsa så kan man vinna mycket i slutändan. Tyvärr, speciellt i skuggan av en ekonomisk kris, är de anställda oftast de första som får stryka på foten när det skall göras nedskärningar. Tänk om någon modig arbetsgivare skulle våga vända på det hela och se möjligheterna i stället för problemen. Speciellt sjukfrånvaro kan vara väldigt kostsamt för ett företag och här ser vi hur man med enkla medel kan jobba med att få friskare och mer produktiv personal som orkar mer och dessutom antagligen trivs bättre på sin arbetsplats.

Vi har också kunnat läsa om forskning som visar att bara 15 minuters lättare motion per dag minskar risken för att dö i förtid. I tidskriften The Lancet  berättas om en studie som gjorts på över 400 000 taiwanser där forskarna undersökt om den tidigare fastställda minimigränsen på 150 minuter per vecka stämmer. Det visade sig att om du ägnar dig åt så lite som 15 minuter per dag eller 90 minuter per vecka av lättare motion så har det hälsofrämjande effekter och du förlänger livet.

Nu verkar detta ha varit en observationsstudie där forskarna kalkylerat med olika riskfaktorer men även gjort uppföljningar av deltagarna efter mellan fem till åtta år. Resultatet är onekligen intressant och visar att du behöver inte vara en träningfreak för att få bättre hälsa.

Om du inte har en arbetsgivare som är villig att ge dig och dina kollegor arbetstid att träna på så kan du själv ge dig den tiden. Du kan säkert ta 15-30 minuter av din lunch och gå en promenad. Varför inte skippa eftermiddagsfikat, ta med dina kollegor och gå en sväng. Du får lite luft, du får rörelse, din hjärna får koppla bort jobbet en stund och ta in nya intryck och du förlänger livet.

”Move your ass and your mind will follow”

Annonser